Credința – Darul lui Dumnezeu – și Implicațiile Acestei Realități

Câteodată o lume întreagă – o teologie întreagă – depinde de un cuvânt.

Ia în considerare cuvântul „aceasta” din Efeseni 2:8. Se referă la „credință” sau la „har” sau la amândouă? Este credința un dar de la Dumnezeu?

Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

La ce se referă „aceasta”? Și aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Care este antecedentul acestui cuvânt. Întrebarea nu primește răspuns prin faptul că în greacă „aceasta” este singular și neutru, în timp ce „har” și „credință” sunt la feminin. „Aceasta” este la fel de ambiguu în greacă ca și în engleză (în lb. română, „aceasta” este la feminin, în timp ce în greacă și engleză este la neutru).

Credința ca Dar

Ia în considerare aceste patru indicii pentru a percepe credința ca dar în Efeseni 2:8.

1. Când Pavel a spus: „aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu,” el pare că se referă la întregul proces al mântuirii prin har și credință. E posibil ca acesta să fie motivul pentru care „aceasta” este neutru și nu feminin (în greacă).

2. Dar mult mai important decât acest aspect este modul în care Pavel folosește fraza „prin har ați fost mântuiți” în versetul 5. În versetul 8, el spune, „Căci prin har ați fost mântuiți prin credință.” În versetul 5, el spune, „măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).”

Asta e frapant. Pavel întrerupe cursul propoziției pentru a introduce „prin har ați fost mântuiți.” Și el o face imediat după ce a spus, „măcar că eram morți în greșelile noastre, [Dumnezeu] ne-a adus la viață împreună cu Hristos.” De ce oare introduce „prin har ați fost mântuiți” exact aici?

Nu este oare pentru că el dorește să clarifice natura adevărată a harului? El te-a înviat când erai mort – prin har ai fost mântuit! Acest har este acțiunea liberă a lui Dumnezeu de a dărui viață celor morți. Prin introducerea „prin har ați fost mântuiți” imediat după ce spune „când erați morți, Dumnezeu v-a înviat,” el arată că acest har mântuitor nu este cauzat de participarea noastră. Noi suntem morți când ni se întâmplă asta. Acest har mântuitor este înviere din morți.

Așa că atunci când Pavel ajunge la versetul 8, unul din motivele pentru care repetă, „prin har ați fost mântuiți,” este să descrie cum noi experimentăm această minune divină de a fi înviat din morți. El adaugă „prin credință.” „Căci prin har ați fost mântuiți prin credință.” Cu alte cuvinte, viața pe care o creează Dumnezeu din moarte prin har este experimentată în credința noastră. Acțiunea noastră de a crede este ceea ce face noua viață creată prin har. Deci credința este creația harului. De aceea, este parte din darul care nu vine de la noi, din versetul 8.

3. Aceasta este confirmată în versetul 10 când Pavel de fapt folosește limbajul „creației” pentru a descrie viața noastră nouă în calitate de credincioși. „Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiţi în Hristos Isus.” Limbajul „creației” confirmă că atunci când Dumnezeu „ne-a adus la viață” (versetul 5), noi nu eram parte din cauză.

Lucrurile care sunt create nu sunt cauza creației lor. Existența unui nou credincios este „o zidire (creație) în Hristos Isus.” Astfel se confirmă că această nouă încredere este parte din darul din versetul 8. Credința noastră este darul lui Dumnezeu.

4. În sfârșit, ia în considerare că Pavel spune același lucru în Filipeni 1:29 – credința noastră este un dar: „Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El.” Literar: „ți s-a dat să crezi în El.”

O altă lume

Atunci când Pavel spune, „căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu,” o parte din înțelegere este că credința noastră este darul lui Dumnezeu. Este o creație divină. Este lucrarea harului când noi eram morți. Ea nu este „de la noi.” De aceea, credința noastră este semnul faptului că am fost aleși de Dumnezeu. El a ales să ne dăruiască credința.

O lume întreagă – o teologie întreagă – depinde de acest cuvânt. „Aceasta nu vine de la voi.” „Este darul lui Dumnezeu.” Adică, credința nu vine de la noi. Credința este darul lui Dumnezeu.

A crede acest adevăr schimbă totul. Trăiești într-o altă lume dacă crezi asta. Și vom descoperi minunile acestei lumi pentru întreaga eternitate.

John Piper

@folosit cu permisiune, DesiringGod

Articolul A Whole World Hangs on a Word, accesat în 22.10.2013 pe http://www.desiringgod.org/blog/posts/a-whole-world-hangs-on-a-word

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s